Overalt, hvor man kigger hen, dukker der til stadighed ny forskning og viden op omkring sammenhængen mellem fysisk aktivitet, læring og trivsel. I Norge har man gennem 10 forsket i netop denne sammenhæng og der er kommet denne rapport ud af arbejdet. 

 

Rapport

 

Konditest for 9. årgang. Puls er i gang!!

Studietur til Helsingborg

10 Pulslærere drog afsted til Helsingborg på studietur for først at besøge Gustavslundsskolan, som har satset 100 procent på en aktiv og sundhedsfremmende skole. Dernæst gik turen til Dunkers Kulturhus for at overvære og møde Paul Zientarski; pioneren indenfor bevægelse koblet til læring. Paul er fra Naperville ved Chicago og har arbejdet 40 år som idrætslærer og har gennem sit virke udviklet konceptet Zero Hour - fysisk aktivitet lige før læring. 

Studiebesøg i Helsingborg

Paul Zientarski

Gustavslundsskolan i Helsingborg

Pulslærere nyder solen og studieturen

Just ankommet til Helsingborg

Paul Zientarski

Fantastisk start på skoleåret

Den bedst tænkelige måde at komme igang med skoleåret er, ja, Pulstræning. Hele uge 32 var planlægningsuge for lærere og pædagoger og hver dag begyndte med bevægelse. Til de modige blev der tilbudt Pulstræning med Activio pulsbånd. Mellem 15-20 deltog og der blev gået godt til den.

Champen Thorbjørn i fantastisk stil

Nye samarbejdsmuligheder

Pulsprogrammet bliver ved med at åbne nye muligheder for samarbejde. Vi er i dialog med Syddansk Universitet om at designe et casestudie af implementeringen af Puls på Langhøjskolen, der kan fungere som inspiration for alle skoler i Danmark. 

Derud over har vi netop fået kontakt med selveste Hummel med hvem vil skal drøfte muligheder for muligt samarbejde. 

Puls på skoleskemaet

Tirsdag d. 29/5 var vi i studiet på Kanal Hovedstaden i programmet Mosaik og fortælle om Puls - erfaringer og effekt. Alexander fra 6.x var med, og det var en stor fornøjelse at høre og opleve ham fortælle om Puls for "rullende kameraer". 

 

Det var en god og spændende oplevelse at få lov til at sprede ordet om vigtigheden af daglig fysisk aktvitet i folkeskolen.

 

Du kan se programmet her

Motion er en mirakelpille

"Hvis motion var en pille, ville det være den mest effektfulde medicin nogensinde". Således lyder budskab efter budskab fra flere og flere forskere indefor sundhed og trivsel. 

Læs mere her

Chris og Peter

Lørdag d. 5/5 var Peter Büchner Hede inviteret med som gæstetaler ved eventet Family Fun Run i Vejle, arrangeret af Just Human og Chris MacDonald. Formålet med eventet var dels at facilitere et hyggeligt familieløb på 2,2 km, men også tale om Just Humans mission; at få flere mennesker til at leve sundere liv med mindre mismatch (læs mere her). 

Peter deltog som gæstetaler ved eventet for at tale og berette om Pulsprogrammet; en læringstænkning, der endnu er meget ny i Danmark. Adskillige deltagere spurgte nysgerrigt ind til programmet efterfølgende.

Aktive klasserum.

En anderledes og markant mere bevægelig måde at undervise og lære på. På Langhøjskolen udbygger vi langsomt men sikkert vores læringsrum som aktive klasserum. Eleverne trives med at kunne bevæge sig rundt i lokalet og arbejde. Man mærker begejstringen. Der sker noget i øjnene på børnenem, når de står og arbejder modsat at sidde ned. Man mærker koncentrationen og energien. Det mest fantastiske er, når undervisningen er slut, og lokalet er tomt; men det summer stadig af liv og virkelyst. Rummets indretning med skrift på tavlerne taler stadig til en, også efter eleverne har forladt det. Der er stadig energi tilbage. Aktive klasserum er absolut et løft i den rigtige retning.

Går det her bevægelse ikke væk?

Det korte svar på det spørgsmål, er nej. Det gør det ikke. Bevægelse, og grundtanken om, hvorfor bevægelse er vigtig for børns læring og trivsel, vinder mere og mere indpas. Vores børns bevægelsesvaner har gennem de sidste 10-15 bevæget sig én vej; nedad. Hvis vi ikke gør noget, mister vores børn (og voksne) mange af de livskompetencer et fysisk aktivt liv fører med sig. På Langhøjskolen tager vi fat i de udfordringer, et inaktivt liv fører med sig. Vi kan ikke løse det alene, men i samarbejde med forældre og foreninger. Og vores indsatser og strategier giver pote. Vores børns resultater går kun én vej; opad. Langhøjskolen har rykket sig 800 pladser opad på Cepos´ liste over Undervisningseffektivitet. Vores børn ligger over kommune- og landsgennemsnit i seneste trivselsrapport, ungeprofil samt kvalitetsrapport (karakterer). Vi er glade, stolte og henrykte over, hvordan vores børn klarer sig.

Brain breaks

Langhøjskolen anvender Fitbound til brain breaks

 

Fitbound

 

Eksempel

Studiebesøg fra Sverige

Fredag d. 9/2-18 fik Langhøjskolen besøg af 37 svenske lærere fra hele Sverige. Turen var arrangeret af vores samarbejdspartner Teamkoncept v. Martin Lossman. Formålet med turen var at se og lære om, hvordan vi arbejder med fysisk aktivitet på Langhøjskolen. Langhøj udmærker sig ved et markant løft i fysisk aktivitet koblet til læring og pædagogik. 

Studiebesøget var en kombi af oplæg og rundt og se skole og SFO folde sig ud. Det er utrolig inspirerende at få besøg og få lov til at præsentere sin skole og mærke, hvordan det arbejde, vi laver hver dag, kan inspirere andre ildsjæle i Norden. Tak for besøget.

Pulsprogrammet er en succes. Mandag d. 18/12 2017 blev det bekræftet ved at vinde Hvidovre kommunes innovationspris 2017, også kaldet HIP. Prisen uddeles hvert år i Hvidovre kommune til det projekt, som forandrer, udfordrer og tilfører værdi i det arbejde, alle offentlige ansatte i kommunen udfører hver dag. Alle sektorer i kommunen kan indstille et projekt til prisen. Innovationsprisen kåres af kommunens HovedMED - et organ, der håndterer arbejdsmiljø på tværs af kommunens forskellige sektorer. Pulsprogrammet løb med sejren i år. Vi er utrolig stolte af prisen og anerkendelsen og kan kun give prisen ære ved at tildele den til de lærere og elever, der hver dag knokler for at få Puls til at lykkes.

Studietur til Drottninghögsskolan

Onsdag d. 6/12 var Pulsholdet fra Langhøjskolen inviteret på studietur til Drottninghögsskolan i Helsingborg for at lære om deres sundhedssatsning hjärna - puls - glädje. Vi blev taget godt imod af Mark Siegbahn og rektor. Vi fik en fin rundvisning på skolen og fik set en masse innovative løsninger på fleksible klasserum. Skolen har ca. 350 elever fra 0. - 6. kl og er 95% to-sproget. Skolen har gode resultater på trivsel ved at arbejde meget systematisk med sundhed; kost og daglig fysisk aktivitet inde og ude. 

Heidi tager styring på løjerne.

Danseglæde på Drottninghögsskolan

Studietur til Drottninghögsskolan

Ankomst til Drottninghögsskolan

Thorbjørn afprøver udstyr

Mark Siegbahn holder oplæg

Pulsglæde i skolegården

Langhøjskolens pulsfolk danser med

Vi skal stå op, når vi skal lære. Det er mere end bevist!!!

Artikel

Stress

Vi kender det godt allesammen - at føle stress. Og stress er ikke nødvendigvis dårligt. Den der anspændthed, man føler, inden man skal præstere noget, gøre noget, opleve noget m.m. er ikke en dårlig ting. Det gør en mere opmærksom og man yder bedre. Men når stress går hen og bliver en permanent tilstand, hvor dagens opgaver og udfordringer stiger til uoverkommelige højder, skal man være opmærksom. Den form for stress er bestemt ikke en sund tilstand at være i for længe. Det kalder på, at man skal geare ned.

Kroppens binyrer producerer kortisol og adrenalin, når kroppen skal være mere opmærksom.  Adrenalin frigiver bl.a. fedt og sukker fra leveren, så kroppen tilføres mere energi. Binyrerne har forbindelse til det område i hjernen, der hedder Amydala, som er vores "kamp/flugt" center. Er det hele tiden i alarmberedskab og sender besked til binyrerne om at udskille kortisol og adrenalin, bliver vi syge. Man får sværere ved at huske,, man bliver træt og i sidste ende deprimeret. Hjernens struktur ændrer sig.

Bevægelse er med til at lindre og forebygge denne tilstand. Helt ned på mikroniveau styrkes vores celler gennem bevægelse. Når vi bevæger os, brænder vi blandt andet kortisol af (selvom niveauerne stiger en anelse under bevægelse, da bevægelse og er en "stresstilstand"), vi udskiller et protein, der hedder BDNF, der virker som gødning for vores hjerneceller og vi oplever forbedret humør, da hjernen frigiver endorfiner. Blodtrykket reguleres, hvilket er med til at sænke stressniveauet.

Bevægelse er med andre ord med til at ruste os og gøre os mere modstandsdygtige overfor bl.a. stress. Hvis vi vil hjælpe vores børn og unge og give dem de bedste forudsætninger for et succesfuldt liv, giv dem da muligheden for at bruge den ene krop, de har. Hver dag hele livet!!

Besøg fra Gustavslundsskolan

Mandag d. 30/11 havde Langhøjskolen besøg af en nystartet skole i Helsingborg, Gustavslundsskolan. Skolen har et særligt fokus på sundhed og helse og var i den forbindelse på studiebesøg på Langhøj for at studere, hvordan vi arbejder med idræt og bevægelse. 

Naperville Central High School

Den 25. - 30. september fik Langhøjskolen chancen for at være repræsenteret på et besøg til Naperville Central High School; skolen som har været forgangsbillede og inspiration til det, vi kender som Puls på Langhøjskolen. Turen er arrangeret af svenske Teamkoncept (Martin Lossman). Rejsegruppen bestod af 13 svenske idrætslærere, ledere og forvaltningsfolk foruden arrangør.

Projektet i Danmark er unikt og kun fundet i denne form på Langhøjskolen, så det var en stor ære og oplevelse at komme over og se, hvordan en højtpræsterende amerikansk highschool ser ud. Skolen er blandt de bedst præsterende i hele USA.

Skolen har arbejdet med Learning Readiness Physical Education (LRPE) siden 2004 også kaldet Zero Hour - pulstræning lige før undervisning. Skolen er kæmpe stor. 3000 elever og 300 ansatte. Rammerne er imponerende og fantastiske. Alle klasselokaler er indrettet med whiteboard vægge og aktive klasserum er således en integreret del af selve opbygningen af undervisningen på skolen. Alle elever har idræt hver dag. Skolen bruger systematisk bevægelse og samarbejde som løftestang til al fagundervisning. 

Langhøjskolen har således taget alle principper fra Naperville til sig og er i gang med at implementere denne systematiske tilgang til trivsel og læring til vores børn og unge. 

Foruden et fantastisk besøg på Naperville og oplæg af Paul Zientarski, fremlagde Martin Lossman og Mattias Hertz samt Peter Büchner Hede om arbejdet med helsefremmende skoleudvikling dels i Sverige og på Langhøjskolen. Der er naturligvis forskelle på svensk og dansk skolepolitik, men også mange lighedspunkter. En af de væsentlige forskelle på Sverige og Danmark, er den danske folkeskolereform, der har et særligt fokus på 45 min. daglig bevægelse. Folkeskolereformen har således været katalysator for det arbejde, vi ser på Langhøjskolen. Det var fantastisk at opleve, hvordan alle folk omkring denne rejse var og er optaget af at skabe en bedre hverdag for vores børn, så de bliver så glade og dygtige som muligt. 

Puls er ren hjernekemi

Udendørsfaciliteter på Naperville

Et af to fitnessrum på Naperville

Opvisningshallen på Naperville. Fantastiske rammer

Vi får lov at overvære svømmeundervisning

50 måder bevægelse påvirker din krop på

Slogan fra Naperville

Indkørsel til Naperville. 3000 elever og 300 lærere

Dagens matematikprogram på Naperville

En af hallerne på Naperville

SDU

Marianne, Jacob og Dennis, tre glade og nysgerrige studerende fra SDU, har valgt at kaste deres blik på puls på Langhøjskolen. I dag blev pulstræningen i 9.y observeret. 

Vejret er ingen hindring

Pyha

Der tænkes så det knager

Multibane i salen

Effektiv læring

Man arbejder bedre stående

Puls og glæde

Lidt for mavemusklerne

Aktive klasserum

Pulsen registreres

Udendørspuls i 6. klasse

9 pulsklasser

Skoleåret 2017/2018 er kommet fantastisk fra start. Vi er startet op med 9 pulsklasser, ca 200 elever. Hele 0. årgang, én 3. klasse, hele 6. årgang og hele 9. årgang. Børn, forældre og ikke mindst lærere er begejstrede. Hele 6. og 9. årgang har pulsbånd på for at kunne holde pulsen stabilt på 70-80% af maxpuls. For 0. årgang og 3.a handler det meget om at lege pulsen op.

Alle klasser har lavet en baseline, hvorved vi registrerer dels barnets oplevelse af koncentration, fagligt niveau m.m. og vi har ligeledes lavet en fitnesstest med 4 forskellige aktiviteter, der skal laves på tid. Dette datamateriale kan vi holde op mod børnenes motoriske, faglige og trivselsmæssige udvikling.

Hangzhou chen jingle sports school fra Kina på besøg første skoledag

Puls første skoledag

Puls giver glæde

Pulsen måles

International fodboldkamp

Kinesisk sportsskole på besøg

Rejsen går til Naperville

Naperville Central High School

Langhøjskolen er så heldig, at vi har fået mulighed for at sende en repræsentant for skolen og dermed også Hvidovre kommune på studietur til stedet, hvor det hele startede, nemlig Naperville Central High School i Chicago. Turen går derover sidst i september i år, hvor programmet står på foredrag, rundvisning og et oplæg om arbejdet på Langhøjskolen. Vi er særdeles beæret over at få lov til at udbrede og fortælle om vores fantastiske arbejde.

Morgenpuls

Skoleåret 2016/2017 har været ovenud overvældende resultatmæssigt for vores ene pulsklasse, 9.c. Klassen er den bedst præsterende de sidste 5 år i samtlige eksamensfag. 

Resultater

 

Skoleåret 17/18

Lærerne knokler i pulspasset

Uge 32 har stået i planlægningens tegn. Vi er ved at være klar til at lave puls med ialt 9 klasser. Lærerne glæder sig og er spændt på at komme igang. I uge 32 har lærere, der ikke nødvendigvis arbejder med puls, haft mulighed for at prøve, hvad det er. End rigtig god start på dagen!!!

Langhøjskolen udvider puls

Skoleåret 2016/2017 har været et prøveår med puls. Vi har gjort os rigtig gode erfaringer med at bruge systematisk bevægelse ift. læringsparathed. Vi har gjort os gode erfaringer med aktive læringsrum.

Alle disse gode erfaringer sætter vi i spil igen i skoleåret 2017/2018 ved at udvide puls til ialt 9 klasser. Tre børnehaveklasser, én 3. klasse, tre 6. klasser og to 9. klasser. Der er købt nyt pulsudstyr, tavler samt højborde til klasserne, så vi er klar fra uge 33. Uge 32 bruges på at forberede os, så der er kvalitet i vores puls. 

Skal du træne din hjerne, skal du have gang i kroppen. Gamle antagelser om, at hjernegymnastik som soduko og kryds og tværs træner din hjerne skarp, holder ikke længere. Kroppen skal med.

Læs artikel ved at klikke HER

Resultater

Vores 9.c har været pulsklasse i år. Som forventet har 9.c scoret det højeste gennemsnit ud af i alt 4 klasser i dette års eksamener. 9.c scorer et totalt gennemsnit på 8.32. De tre andre klasser scorer som følgende: 7.7, 6.74 og 6.39. 

Uden at tillægge puls hele æren, er det tydeligt at dette år med puls hver dag og aktive læringsrum har gjort noget ved elevernes potentialer. 

Flot gået unger.

TV2 Lorry

Fredag den 5/5 2017 var TV2 Lorry forbi og lave indslag om vores pulsprojekt.

 

Du kan se indslaget her 

Samarbejde

09-May-2017

Mandag den 8/5 havde Langhøjskolen første reelle samarbejdsmøde med vores nye partner, Holmris Design. Formålet er i fællesskab at udvikle nye og spændende aktive klasserum, som understøtter puls og hjælper til at gøre vores børn så glade og dygtige som muligt

TV2 Lorry

02-May-2017

Fredag d. 5/5 kommer TV2 Lorry forbi Langhøjskolen og laver et indslag om vores pulsprojekt.

Mere puls

02-May-2017

Næste skoleår har vi 3 årgange, der skal have puls. Vores 0. klasser, 6. klasser og 9. klasser. Det bliver meget spændende at følge så mange børn, der kommer til at få glæde af vores koncept.

Aktive klasserum

Step-puls

I dag havde Langhøjskolen besøg af Holmris Design, som vi er ved at indgå samarbejde med i forhold til at udvikle aktive læringsrum. Vi tager udgangspunkt i de allerede gode erfaringer, vi har, i indeværende år. Læringsrummet er en afgørende faktor, når det handler om at skabe de bedste rammer som muligt for børnenes læring. Vi tænker i fleksible løsninger så klasserummet dækker så mange behov som muligt. Én ting er sikkert; whiteboard-tavlerne er kommet for at blive

Pulstræning onsdag den 29. marts

Puls

Move in school

Langhøjskolen er blevet samarbejdspartner med online-gruppen Move in school, en svensk gruppe, som arbejder for at udbrede og skabe et netværk af skoler i Norden, der arbejder med aktive klasserum, pulstræning og elevtrivsel. Udgangspunktet er de gode erfaringer, vi selv har på Langhøjskolen samt erfaringer fra andre steder i verden. Børn, der bevæger sig dagligt og helst med høj puls, viser sig at trives bedre og klare sig bedre fagligt og socialt. At børn skal røre sig mere i skolen er i sig selv ikke en nyhed mere, men måden, hvorpå det gribes an, varierer meget, og denne gruppe, Move in school, er med til at inspirere andre skoler gennem gode eksempler. At vores børn kommer til at røre sig mere er således et fælles ansvar.

Læs mere og gruppen her

7.z

7.z prøver kræfter med puls. Pyha

Mere puls

09-marts-2017

Nytter det her puls? Vil børnene overhovedet være med? Ja, er det enkle og klare svar. Næste uge (uge 11), har vi omlagt uge og her har vores pulslærer Heidi taget teten. Den ene 7. klasse skal have "prøvepuls" mandag, tirsdag og fredag. Hvorfor? Fordi, vi ved og tror på det nytter at mærke sin krop, når man skal lære. Vi ser det og mærker det dagligt med vores to eksisterende pulsklasser, 5. og 9.c.

Clara 5.c

Clara 5.c

Den 9. febuar fik jeg mulighed for at stå for pulstræningen. Jeg lavede et program som jeg normalt laver til skøjteløb, men med nogle ændringer, så det ikke blev lige så skøjte relateret. Jeg synes det gir lidt extra, når Puls-træningen er hård, fordi så koncentrerer jeg mig mere i skolen bagefter.

Når jeg har Puls kan jeg mærke at det er lidt letter at koncentrer mig i timerne, jeg slapper af imens jeg koncentrerer mig. Men det kan også være lidt irriterende når vi når til fredag, fordi da kan jeg være meget træt og det er også hårdt, men ellers er det rigtig godt. Det gør at jeg kan koncentrer mig i de sidste lektioner.

Jeg kan også mærke at når jeg fx. skal i seng om aftenen, er jeg roligere og har derfor lettere ved at falde i søvn. Jeg glæder mig faktisk til at se om det går bedre til sommer, om jeg bedre kan koncentrere mig også i den sidste time, for der har jeg extra svært ved at koncentrere mig lige nu.
l

Ny artikel

Morgentræning

Hvidovre avis

Midtvejsresultater

02-februar-2017

Vi har nu fået de første halvårsresultater for vores pulsprojekt, og resultaterne taler sit tydelige sprog. Vi ser følgende:

5. c har taget samme test to gange. Testen i januar viser, at klassen generelt tager testen 9,5 min hurtigere og samtidig laver 19,2 fejl mindre. Flot
9. c er test i matematik på problemløsning og færdighed flere gange. Det vi ser i januar 2017 er, at klassen har løftet sit niveau med 0,6 point. Kontrolklasse har løftet sit niveau med 0,2 point. I dansk læsning har klassen løftet sig fra at ligge på ca. 6,5 til 7,5 - altså løftet sit niveau med en hel karatkter. Flot.

I uge 5 har hele skolen haft læseuge og her har skemaet været ændret sådan, at klasserne ikke har haft pulstræning. Sammenstemmende lyder det fra 5. c´s elever, at det dårligste ved ugen har været, at de ikke har haft puls. De mærker, at deres koncentration har svigtet, de er mere trætte og har sværere ved at sove om aftenen. Imponerende, at 5. klasser er i stand til at sætte disse refleksioner på egne oplevelser. 5. c´s klasselærer fortæller, at hun kan mærke mærkbar forskel på klassens trivsel sammenlignet med et år tilbage. Der opleves langt færre konflikter, bedre koncentration og arbejdsro - også sidst på dagen, færre børn, der skal hævde sig på negativ vis, generel øget selvtillid og selvværd hos eleverne.
Vi kan ikke være mere tilfredse med de foreløbige resultater og oplevelser.

Seneste ny forskning

Mona Have Nielsen

Mona Have Nielsen har netop afsluttet sin ph.d.-afhandling i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Læs lidt om hendes forskning her

Vores børns oplevelse

24-november-2016

Pulsprojektet går nationalt

Hvorfor al den her snak om læring og bevægelse? Vi ved jo godt, det er sundt at røre sig og man får det bedre. Se, hjerneforskningen er meget optaget af at se på sammenhænge mellem øget kondition og læring. Der er således tonstung evidens for at kunne sige, at bevægelse og øget læringsudbytte hænger uløseligt sammen. En menneskes kondition og potentiale for udvikling og dermed læring hænger sammen. Det er ikke det samme som at sige, at man per definition bliver klogere af at røre sig, men man optimerer sit potentiale for at lære og udvikle sit talent.
Således fortæller en af vores elever i 5.c til en artikel i Politiken, at pulsprojektet for ham bl.a. har betydet, at når han skal lave hjemmearbejde, laver han aktiviteter, der får hans puls op, for han har mærket gennem pulspassene i skolen, hvilken effekt det har på hans præstation. Kan det siges tydeligere? Det virker. Vi har bare glemt det i vores fortravlede hverdag, hvor kroplighed og bevægelse får lov at fylde mindre og mindre, og når vi endelig prioriterer det, skal det planlægges, så det mest af alt virker som en kompensation for manglende naturlighed i vores dagligdag. Det handler med andre ord mest af alt om den samlede mængde bevægelse. Get moving.

Nyt om bevægelse i klasselokalet

Does sitting in any way help students learn? Why do we feel the need to tame students' physical natures, rather than incorporate them into the learning process?

 

Læs artiklen Her

Morgenpuls i 5.c

Morgenpuls i 9.c

Årgangsuge

Hele 5. årgang har glæde af at arbejde ved whiteboard væg

5. årgang ved tavlerne

Foredrag i Helsingborg

Anders Hansen

Langhøjskolens pulsteam var til foredrag i Helsingborg med hjerneforsker Anders Hansen for at høre om tonstung forskning, der alt sammen peger på sammenhængen mellem fysisk aktivitet, læring og trivsel. 

 

 

 

Pulsprojektet er indstillet til Hvidovre Innovations Pris

 

Stående arbejde

 

John Ratey fortæller på sin facebookprofil om fordelen ved at stå op og arbejde. Han henviser til denne artikel her

Malene fra Undervisningsministeriet på besøg for at se vores pulsprojekt

Undervisningsministeriet

Onsdag den 12/10 får vi besøg af en konsulent fra Undervisningsministeriet, der kommer for at se og høre om vores pulsprojekt. Vi glæder os

Vigtighed af bevægelse

Den 16. november skal pulsteamet og skoleledelsen til Helsingborg for at deltage i et foredrag af Anders Hansen, som er forfatter til bøgerne Hälsa på recept og Hjärnstark. Anders Hansens forskning er med til at danne grundlaget for dette projekt. Pulstræning om morgenen før læring er vejen frem, hvilket understøttes utvetydigt af hjerneforskningen. 

Det er vigtigt at bevæge sig hver dag. Husk at komme og af stolen hvis du har siddet mere end en time. Bare at strække benene har stor betydning. Vores kroppe er ikke skabt til stillesiddende aktivitet. Vi skal røre os-vi har bare glemt det. Det handler nemlig om den samlede mængde bevægelse og ikke kun kompensering for for meget stilledesiddende aktivitet. 

Op ad sofaen og ud og rør dig!

 

Vores 9. klasse har lavet projektvideoer om Pulsprojektet.

 

Se videoen her

Se video her

 

Nyt udstyr

Nyt udstyr

5.c laver brainbreak

Brainbreak i 9.c

Onsdag morgen d 7/9 2016

Skoleledelsen knokler for at gøre kondirum klar

5. årgang

Hele 5. årgang er nu med tirsdag og torsdag morgen på pulspasset kl 8-8.20. Det er fantastisk

Citat fra en 9. klasse: Jeg arbejder og tænker meget bedre, når jeg kan stå op og arbejde.

5.c arbejder ved whiteboard vægge

Nyt udstyr skal testes med det samme

Så er 5.c også kommet på Whiteboard. Der kommer to tavler mere

Selv vinduerne bruges

Der arbejdes ved whiteboard væg

Design af klasselokaler

1/1/1970

Morgentræning

5. og 9.c starter dagen med pulstræning

Opvarmning onsdag morgen

Der arbejdes i baggrunden med at få pulsmålere til at fungere mens Heidi varmer op med dans

Så går vi så småt igang

Indledende møde med vores svenske kollegaer Arne Kastenbom og Gustav Andersson

Et godt puls team klar til at gøre skoledagen   mere spændende og varieret

Scanning af aktive og inaktive hjerner

Paul Zientarski-ophavsmanden til hele konceptet for projektet