Info om projektet

Vi kender vist alle til at skulle overskue mange ting i vores hverdag -- arbejde, relationer, indkøb osv. Vores hjerne skal kunne huske mange ting og det kræver noget energi.

Engang var det en helt naturlig del af vores liv at bevæge os rigtig meget - vores hverdag og arbejdsliv var indrettet sådan, at vi skulle bruge vores krop meget mere end det, vi gør i dag. Vi har så at sige "glemt" det mest naturlige for os mennesker - at bevæge os. Man ved nu fra forskning, hvor vigtigt det er, at vi mennesker bevæger os hver dag, og de seneste år er der sat lighedstegn mellem bevægelse og øget læring.

 

På Langhøjskolen har vi fra skoleåret 2016/2017 valgt at sætte særligt fokus på sammenhængen mellem øget puls og læring. Første år havde vi to testklasser - en 5. og en 9. klasse. I skoleåret 2017 udvider vi projektet til 9 klasser - 3 hele årgange samt en 3. klasse.

Vi læner os op ad den seneste hjerneforskning på området og har således designet dette projekt i samarbejde med Paul Zientarski fra Naperville Central High School i Chicago, USA (http://www.naperville203.org/nchs) og Arne Kastenbom fra Helsingborg kommune. Arne er idrætslærer på Rönnowska skolan (http://pulsplusprojektet.blogspot.dk/).

Puls går ud på, at børnene starter dagen med 20 min. pulstræning. På grund af logistiske udfordringer, ligger puls for nogle af vores børn midt på formiddagen. Puls skal således ligge så tidligt på dagen som muligt for at få den bedste effekt på koncentration og læringsparathed.

Børnene starter altså dagen med højintens aktivitet - hver dag. Børnene har pulsmålere på, sådan at de kan holde øje med, at de ligger i den rigtige pulszone, som er 70-80% af maxpuls. Forskningsmæssigt viser det sig endvidere, at jo bedre barnets form er, jo bedre klarer det sig fagligt. God form er med andre ord både en forudsætning samt sidegevinst ift. at udvikle sit læringspotentiale.

Pulstræningen vil variere i løbet af året sådan, at aktiviteterne udskiftes og varieres for at holde motivationen i top.

For at give børnene et optimalt læringsmiljø, indretter vi klasselokalet på en sådan måde, at børnene motiveres til at bevæge sig rundt, når de skal lære. Vi har opsat store whiteboardtavler de skal arbejde ved, der er vippebrædder, høje borde osv. Alt sammen for at understøtte øget bevægelse i dagligdagen. Der udover arbejder lærerne meget målrettet med brainbreaks, som er aktiviteter, der fremmer nu-energi og motivation.

Dette projekt handler ikke om sportslige færdigheder for det enkelte barn men derimod om egen faglig, psykisk og fysisk trivsel. 

Bliver man så klogere af at bevæge sig? Det forskes der stadig i, men vi arbejder med barnets forudsætninger og læringsparathed - humør og kognition, hvilket påvirkes af det man kalder signalstoffer i hjernens nerveforbindelser (synapser). Konkret bliver blandt andet serotonin, dopamin og noradrenalin frigivet ved fysisk aktivitet - hjernekemi, som påvirker barnets læringsparathed. 

Vores ambition med dette projekt er først og fremmest at give vores børn muligheden for at blive så dygtige, de kan. Vi ved fra forskning og erfaring, at jo mere aktiv man selv er i læreprocessen, jo mere tilegner man sig også kompetencer.

Dernæst har vi også som ambition at inspirere andre skoler til at forsøge at lave undervisning på denne eller lignende måde. Vores rammer for at arbejde med dette projekt på den måde, vi gør her, er optimale i forhold til vores mål for vores børn. Derfor er det også op til den enkelte skole at tilpasse sine ambitioner med den hverdag og de rammer, man har .

Og så har vi naturligvis også et ønske om, at denne form for undervisning og skolegang kan få lov til at brede sig både lokalt men også globalt.

Hvidovre kommune har som fokuspunkt at arbejde med data for at fremme børnenes læring. Dette projekt har blandt andet som mål at indsamle data på fysisk form, faglige tests, trivsel osv i forhold til at målrette undervisningen så præcist som muligt.

 

Vi håber, at du som læser finder dette projekt interessant og klikker herind for at følge os.

 

Med venlig hilsen

Skoleledelsen samt lærere og børn i projektet